Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

กรุงเทพมาราธอน

เรียน นักวิ่งทุกท่าน

ตามความเดิมที่ทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ประกาศย้ายสถานที่จัดงาน “BDMS Bangkok Marathon” ครั้งที่ 29 จากสนามไชยไปใช้ที่ถนนอุทยาน (อักษะ) ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นั้น คณะกรรมการจัดงานได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานครว่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาของการก่อสร้างและปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ ประกอบกับถนนอุทยาน (อักษะ)ยังอยู่ในสัญญาที่ผู้รับเหมาต้องดูแล เพราะยังมิได้ส่งมอบงาน กรุงเทพมหานครจึงเกรงว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสภาพอุทยานตลอดเส้นทาง ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้พื้นที่อื่นเป็นเส้นทางวิ่งแทน >>คลิกที่นี่ เพื่ออ่านหนังสือแจ้งจากเขตทวีวัฒนา<<

ในการจัดงาน “BDMS Bangkok Marathon” มีผู้สมัครเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดหาพื้นที่จัดงานจึงต้องใช้บริเวณงานกว้างขวางเพียงพอและเหมาะสม ประกอบกับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในช่วงเวลานี้ทาง สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในฐานะแกนนำการจัดงาน จึงได้กำหนดเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนพิษณุโลกในช่วงระหว่าง ถนนราชดำเนินนอก (แยกมิสักวัน) – สี่แยกวังแดง – จรดถนนสามเสน (เทเวศน์) เป็นบริเวณจัดงาน คือจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดการแข่งขันวิ่งในทุกประเภท (โปรดดูเส้นทางแข่งขันในแผนที่ประกอบ)

ทั้งนี้ทางสมาคมนักวิ่งฯ ในฐานะแกนนำในการจัดงานใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการจัดงาน

นักวิ่งสามารถรับสิ่งของอุปกรณ์แข่งขัน เช่น เบอร์ประจำตัววิ่ง เสื้อ (Marathon Expo) ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ สถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ชั้น 2

โปรดทราบ : ไม่มีการรับสิ่งของข้างต้นในวันแข่งขัน (5 ก.พ.)

วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เพื่อเป็นการลดความแออัดและเป็นการหมุนเวียนคลื่นนักวิ่งในแต่ละประเภท อันจะเป็นการสะดวกต่อทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเวลาแข่งขัน ดังนี้

เสาร์ที่ 4 ก.พ. 60

เวลา 23.30 น. นักวิ่งมาราธอนรวมตัว ณ จุด Start (ถนนพิษณุโลกด้านแยกมิสักวัน)

อาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 60

 

เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมาราธอน (42.195 กม.)

เวลา 01.30 น. นักวิ่งฮาล์ฟฯ มาราธอน (21.100 กม.) รวมตัว ณ จุด Start

เวลา 02.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน

เวลา 02.20 น. เวลาที่คาดว่านักวิ่งมาราธอนคนแรกเข้าสู่เส้นชัย

เวลา 03.15 น. เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาล์ฟฯ คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

เวลา 05.30 น. เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาล์ฟฯ คนสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย และผู้แข่งขัน มินิฯ รวมตัวกัน ณ จุด Start

เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิฯ (10 กม.) และนักวิ่งมาราธอนคนสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย

เวลา 07.00 น. พิธีการมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะแข่งขัน

เวลา 08.00 น. ปิดการแข่งขัน

ที่จอดรถ

คณะกรรมการจัดงานได้จัดบริเวณจอดรถสำหรับผู้ร่วมงานไว้ในสถานที่จอดรถ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดโสมนัส ถนนกรุงเกษม และคู่ขนานด้านตะวันออกของถนนราชดำเนินนอก (ด้านสนามมวย) ตลอดแนว ระหว่างเวลา 21.00 น.(เสาร์) จนถึง 09.00 น. (อาทิตย์) ห่างจากบริเวณจัดงาน ประมาณ 500 – 800 เมตร และไม่อนุญาตให้มีการจอดรถในถนนทุกสายที่ใช้เป็นเส้นทางแข่งขันวิ่ง อย่างไรก็ตาม สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการจัดงานจึงขอแนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าการนำรถส่วนตัวมาเอง

หนังสือจากเขตทวีวัฒนา

Marathon

Distance 42.195 KM. Register More Detail

Half Marathon

Distance 21.100 KM. Register More Detail

Mini Marathon

Distance 10 KM. Register More Detail

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการแข่ง BDMS Bangkok Marathon 2016

Title-Sponsors

Co-Sponsors

Official-Suppliers

Sanctioned by

Co-oganizer