Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

กรุงเทพมาราธอน

เรียน นักวิ่งทุกท่าน

วันเวลาของการแข่งขัน BDMS Bangkok Marathon ครั้งที่ 29 (2016) ยิ่งใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว คือวันอาทิตย์ที่ 5 กุมพาพันธ์ 2560 จากการที่สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ประกาศทางสื่อต่างๆรวมทั้ง website www.bkkmarathon.com ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานครั้งสุดท้ายไว้ที่บริเวณถนนพิษณุโลกช่วงต่อเชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินนอก (แยกมิสกวัน) – ถนนนครราชสีมา (แยกวังแดง) – ถนนสามเสน (สี่แยกเทเวศร์) หรือด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภานั้น ขอยืนยันว่าเป็นการใช้สถานที่ดังกล่าวมานี้แน่นอน

เส้นทางแข่งขันวิ่ง

ประเภทมาราธอน (42.195 กม.)
เริ่มจากจุดเริ่มต้นถนนพิษณุโลก (แยกมิสกวัน)-ขวาไปตามราชดำเนินนอกจนถึงแยก จปร.-ขวาวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นสู่สะพานพระราม 8 เชื่อต่อไปตามถนนบรมราชชนนีลอยฟ้าจนสุดปลายทาง-ลงสู่ถนนหลวงสาย 338 ไประยะหนึ่งแล้ววนกลับขึ้นลอยฟ้ามุ่งสู่สะพานพระราม 8 จนถึงแยก จปร.-ซ้ายไปตามราชดำเนินนอกคู่ขนาน-เข้าสู่เส้นชัย

ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)
ใช้เส้นทางเดียวกับ 42.195 กม. เพียงแต่ต้องวนกลับถนนบรมราชชนนีลอยฟ้าครึ่งทางของมาราธอน

มินิมาราธอน (10 กม.)
ใช้เส้นทางเดียวกับกลุ่มทั้ง 2 ประเภทข้างต้น แต่วนกลับบนถนนราชชนนีลอยฟ้าประมาณ ก.ม.ที่ 5 แต่เนื่องจากมีการจัดงานหนึ่งที่สะพานพระราม 8 เฉพาะการวิ่งมินิมาราธอนนี้จึงต้องปรับเวลาเริ่มต้นจากเดิม 06.00 น.มาเป็น 05.30 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบบนถนนเดียวกันนั่นเอง

กำหนดการจัดงาน

นักวิ่งสามารถรับสิ่งของอุปกรณ์แข่งขัน เช่น เบอร์ประจำตัววิ่ง เสื้อ (Marathon Expo) ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00-18.00น. ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ฃั้น 2

โปรดทราบ : ไม่มีการรับสิ่งของข้างต้นในวันแข่งขัน (5 ก.พ.2560)

วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

เพื่อเป็นการลดความแออัดและเป็นการหมุนเวียนคลื่นนักวิ่งในแต่ละประเภท อันจะเป็นการสะดวกต่อทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเวลาแข่งขัน ดังนี้

เสาร์ที่ 4 ก.พ. 60

เวลา 23.30 น. นักวิ่งมาราธอนรวมตัว ณ จุด Start (ถนนพิษณุโลกด้านแยกมิสักวัน)

อาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 60

 

เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมาราธอน (42.195 กม.)

เวลา 01.30 น. นักวิ่งฮาร์ฟมาราธอน (21.100) รวมตัว ณ จุด Start

เวลา 02.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาร์ฟฯมาราธอน

เวลา 02.20 น. เวลาที่คาดว่านักวิ่ง มาราธอน คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

เวลา 03.15 น. เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาร์ฟฯ คนแรกเข้าสู่เส้นชัย

เวลา 05.05 น. ผู้แข่งขันมินิฯ รวมตัวกัน ณ จุด Start

เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิฯ (10 กม.)

เวลา 07.00 น. พิธีการมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะแข่งขัน

เวลา 08.00 น. ปิดการแข่งขัน

ที่จอดรถ

คณะกรรมการจักงานได้จัดบริเวณจอดรถสำหรับผู้ร่วมงานไว้ในสถานที่จอกรถ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดโสมนัส ถนนกรุงเกษม และคู่ขนานด้านตะวันออกของถนนราชดำเนินนอก (ด้านสนามมวย) ตลอดแนวระหว่างเวลา 21.00น. (เสาร์) จนถึง 09.00 น. (อาทิตย์) ห่างจากบริเวณจัดงานประมาณ 500-800เมตร และไม่อนุญาตให้มีการจอดในถนนทุกสายที่ใช้เป็นเส้นทางแข่งขันวิ่ง อย่างไรก็ตาม สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอคณะกรรมการจัดงานจึงขอแนะนำให้ใช้รถโดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าการนำรถส่วนตัวมา

หนังสือจากเขตทวีวัฒนา

Marathon

Distance 42.195 KM. Register More Detail

Half Marathon

Distance 21.100 KM. Register More Detail

Mini Marathon

Distance 10 KM. Register More Detail

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการแข่ง BDMS Bangkok Marathon 2016

Title-Sponsors

Co-Sponsors

Official-Suppliers

Sanctioned by

Co-oganizer