Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
ประเภท
เพศ
กลุ่มอายุ
ระยะทาง
มาราธอน
ชาย 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 42.195 กม.
  หญิง 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
ฮาล์ฟมาราธอน
ชาย อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 21.100 กม.
  หญิง อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
มินิมาราธอน
ชาย อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 39 ปี และเกิน 40 ปีขึ้นไป 10 กม.
  หญิง อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 34 ปี และเกิน 35 ปีขึ้นไป  
หมายเหตุ :
ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทจะได้รับสิ่งของที่ระลึก คือ
  • เสื้อที่ระลึก
  • เหรียญที่ระลึก
  • และของแจกต่างๆ จากผู้สนับสนุนในวันลงทะเบียน

การรับเบอร์/รับเสื้อ (ประเภทไมโครมาราธอน)

วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 (ในเวลาทำการ 8.30 น.-17.00 น.) ณ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และวันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร