Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
ประเภท
เพศ
กลุ่มอายุ
ระยะทาง
มาราธอน
ชาย 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 42.195 กม.
  หญิง 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
ฮาล์ฟมาราธอน
ชาย อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 21.100 กม.
  หญิง อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
มินิมาราธอน
ชาย อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 39 ปี และเกิน 40 ปีขึ้นไป 10.550 กม.
  หญิง อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 34 ปี และเกิน 35 ปีขึ้นไป  
หมายเหตุ :
ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทจะได้รับสิ่งของที่ระลึก คือ
  • เสื้อที่ระลึก
  • เหรียญที่ระลึก
  • และของแจกต่างๆ จากผู้สนับสนุนในวันลงทะเบียน

การรับเบอร์/รับเสื้อ (ประเภทไมโครมาราธอน)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถรับเสื้อวิ่ง, เบอร์วิ่ง ได้ทันที หรือสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.bkkmarathon.com สามารถรับเสื้อวิ่ง, เบอร์วิ่งที่ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (เวลา 10.00 น. – 17.00 น.) 226 บ้านอัมพวัน ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม. 10300 และ วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 (เวลา 10.00 น. – 17.00 น.) ที่บริเวณจัดงานลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. แผนที่สมาคม

 

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก ระยะมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) คือ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้งค์ มักกะสัน ชั้น 2 เป็นเวลา 3 วัน คือ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน
หมายเหตุ: ไม่มีการรับสมัครหรืออุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึกในวันแข่งขัน