Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดเวลาให้ผู้แข่งขันได้วิ่งอยู่บนถนนอย่างเพียงพอ ดังนี้

ประเภทแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
มาราธอน 42.195 กม.
00.00 น. 06.00 น. 6.00 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กม.
02.00 น. 05.30 น. 3.00 ชั่วโมง
มินิมาราธอน 10 กม.
05.30 น. 07.00 น. 1.30 ชั่วโมง

ช่วงเวลารับสมัคร :

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ชาวไทยมาราธอน 1,000 บาท / ชาวต่างชาติ 65 USD
ฮาล์ฟมาราธอน 800 บาท/ชาวต่างชาติ 50 USD
มินิมาราธอน 500 บาท/ชาวต่างชาติ 30 USD

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2559 (อัตราปกติ) 
และ 16 - 31 สิงหาคม 2559 (อัตราเกินกำหนด)

สมัครออนไลน์ :ชำระด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร สมัครได้ที่ www.bkkmarathon.com
ออนไลน์ : ชำระด้วยบัตรเครดิต สมัครได้นับตั้งแต่ บัดนี้ โดยผ่าน www.gotorace.com

สมัครด้วยตนเอง:
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม.10300 โทร/ โทรสาร 02 280 7667-8 , 02 628 8361 www.bkkmarathon.com Email : admin@bkkmarathon.com njatbkk@gmail.com

บริษัท อเมซิ่งฟิลด์ จำกัด 20/1 ซอยอินทมาระ 38 ถนนประชาสุข (สุทธิสาร-ห้วยขวาง) แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2277-6670-1 โทรสาร 0-2277-2567

ช่วงเวลาลงทะเบียน :

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) คือ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้งค์ มักกะสัน ชั้น 2 เป็นเวลา 3 วัน คือ 2 – 4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน

หมายเหตุ: ไม่มีการรับสมัครหรืออุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึกในวันแข่ง

ตารางเวลาวันแข่งขัน

23. 00 น.
นักวิ่งประเภทมาราธอน เดินทางมาถึงบริเวณงานและเตรียมตัวเพื่อเริ่มแข่งขัน
00. 00 น.
ปล่อยตัวผู้แข่งขันมาราธอน (42.195 กม.) ณ จุด Start ที่ 1 สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
02. 00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.) ณ จุด Start ที่ 1 สิ้นสุดแข่งขัน 05.30 น.
05. 00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (10 กม.) ณ จุด Start ที่ 2  สิ้นสุดแข่งขัน 06.30 น.
07. 30 น.
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะแข่งขัน
08. 00 น.
ปิดการแข่งขันมาราธอนและนักวิ่งสามารถใช้บริการและพักผ่อนชมการแสดงต่าง ๆ ภายในสวนสราญรมย์ต่อไปจนถึง 09.00 น.

สถานที่จัดการแข่งขัน