Email
Password

Recommend

Upcoming Event

Day
Hour
Minute
Second

โปรดอ่านคำแนะนำและข้อปฏิบัติเพิ่มเติม

แม้ผู้สมัครแข่งขันวิ่ง "กรุงเทพมาราธอน" จะได้ศึกษารายละเอียด ที่ปรากฎอยู่ในใบสมัครหรือหนังสือคู่มือที่นักวิ่งส่วนหนึ่งได้รับไปแล้วก็ตาม แต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่ใคร่จะขอย้ำเตือนและชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากด้วยเวลาที่จำกัดทุกขั้นตอนของวันแข่งขันนั้นคณะกรรมการจัดงานจะไม่มีเวลาอธิบายรายละเอียดอะไรมากนัก แนวความคิดในการจัดจึงเน้นให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบจากเอกสารและสื่อต่างๆเป็นการล่วงหน้าอีกทางหนึ่ง