Email
Password

"กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร พร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงินตัวจริงไว้แสดงในวันลงทะเบียน"

Marathon

Distance 42.195 KM.

1,000 Baht

Half Marathon

Distance 21.100 KM.

700 Baht

Mini Marathon

Distance 10.550 KM.

500 Baht

Mini Marathon *12-18 Years Only

Distance 10.550 KM.

250 Baht

การชำระเงินโดยการโอนเงิน

กรุณาโอนเงินมายังบัญชีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ธนาคาร

ธนาคารทหารไทย

ชื่อบัญชี

สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี

196-2-09153-2

ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

สาขา

โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม

หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อสมัครแข่งขัน