Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

ช่วงเวลารับสมัคร :

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ชาวไทยมาราธอน 1,000 บาท / ชาวต่างชาติ 65 USD
ฮาล์ฟมาราธอน 800 บาท/ชาวต่างชาติ 50 USD
มินิมาราธอน 500 บาท/ชาวต่างชาติ 30 USD

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2559 (อัตราปกติ) 
และ 16 - 31 สิงหาคม 2559 (อัตราเกินกำหนด)

สมัครออนไลน์ :ชำระด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร สมัครได้ที่ www.bkkmarathon.com
ออนไลน์ : ชำระด้วยบัตรเครดิต สมัครได้นับตั้งแต่ บัดนี้ โดยผ่าน www.gotorace.com

สมัครด้วยตนเอง:
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม.10300 โทร/ โทรสาร 02 280 7667-8 , 02 628 8361 www.bkkmarathon.com Email : admin@bkkmarathon.com njatbkk@gmail.com

บริษัท อเมซิ่งฟิลด์ จำกัด 20/1 ซอยอินทมาระ 38 ถนนประชาสุข (สุทธิสาร-ห้วยขวาง) แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2277-6670-1 โทรสาร 0-2277-2567

ช่วงเวลาลงทะเบียน :

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) คือ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้งค์ มักกะสัน ชั้น 2 เป็นเวลา 3 วัน คือ 2 – 4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน

วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

23. 00 น.
นักวิ่งประเภทมาราธอน เดินทางมาถึงบริเวณงานและเตรียมตัวเพื่อเริ่มแข่งขัน
00. 00 น.
ปล่อยตัวผู้แข่งขันมาราธอน (42.195 กม.) ณ จุด Start ที่ 1 สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
02. 00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.) ณ จุด Start ที่ 1 สิ้นสุดแข่งขัน 05.30 น.
05. 00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (10 กม.) ณ จุด Start ที่ 2  สิ้นสุดแข่งขัน 06.30 น.
07. 30 น.
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะแข่งขัน
08. 00 น.
ปิดการแข่งขันมาราธอนและนักวิ่งสามารถใช้บริการและพักผ่อนชมการแสดงต่าง ๆ ภายในสวนสราญรมย์ต่อไปจนถึง 09.00 น.